True

СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Олон улсын стандартуудыг системтэйгээр нэвтрүүлж ажиллагсдад ажлын дадал суулгах

Ажлын байр бүрээр карьер төлөвлөлтийн зургийг тодорхой оновчтой болгох

Залгамж халааг бэлтгэх төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллах

Сургалтын хэрэгцээг оновчтой тодорхойлж техник технологийн дэвшил, программ хангамж, ажилтанд мэргэжлийн болон суурь ур чадварыг олгох

Нөхцөл байдалтай уялдуулан ур чадвар хөгжүүлэлтийн онлайн платформ ашиглах

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.